بی‌اغلو

آماده تحویل
ملک‌های موجود: اداری | تجاری | مسکونی
یک پروژه کامل واقع در مرکز شهر. با سرمایه گذاری در پروژه مگاسیتی، صاحب یک ملک با ارزش شوید و شهروندی ترکیه را دریافت کنید
شروع از $469,000