درحال ساخت
ملک‌های موجود: مسکونی
یک نشانه کامل از یک پروژه لوکس و مدرن با امکانات فوق‌العاده زیاد کار شده داخل آن و مناسب برای سرمایه‌گذاری
شروع از $100,000