آماده تحویل
ملک‌های موجود: مسکونی
این پروژه در یک قسمت بسیار مناسب و استراتژیک در منطقه کوچوک‌چکمجه واقع شده با یک نمای فوق‌العاده از دریاو امکانات کاملی که برای آسایش ساکنین آن در نظر گرفته شده است
شروع از $109,000