درحال ساخت
ملک‌های موجود: تجاری | مسکونی
پروژه کنار دریا در منطقه فاتیح به سرمایه‌گذارانی که قصد خرید دارایی در یک جاده ساحلی و عاشق مکان‌های تاریخی استانبول هستند پیشنهاد می‌شود
شروع از $2,348,500